InsitutieBoek 1 – God als schepper1.11 – Beeldendienst1.11.14 – Het tweede concilie van Nicea gebruikte flauwe argumenten

1.11.14 – Het tweede concilie van Nicea gebruikte flauwe argumenten

Ik vind dat ik hier nu genoeg over gezegd heb. Maar het concilie van Nicea houdt mij nog even op. Ik bedoel niet dat beroemde concilie dat Constantijn de Grote1 bijeengeroepen heeft, maar het concilie dat achthonderd jaar geleden (787) gehouden is op bevel en onder toezicht van keizerin Irene.2 Want dat concilie heeft besloten dat kerken niet alleen beelden moesten hebben, maar ook dat die beelden aanbeden moesten worden. Dus het gezag van dat concilie zou een groot vooroordeel kunnen opleveren tegen wat ik zeg.

1.11.14 – Het tweede concilie van Nicea gebruikte flauwe argumenten

Maar om de waarheid te zeggen: daar laat ik me niet heel erg door leiden. Ik hoop vooral dat de lezers zullen ontdekken hoever de waanzin ging van de mensen, in hun hartstochtelijke liefde voor beelden. Een voor christenen ongepaste liefde.

Maar laten we dit nu maar snel afhandelen. Degenen die tegenwoordig het gebruik van beelden verdedigen, beroepen zich op dat concilie. Nu bestaat er een geschrift op naam van Karel de Grote3 waarin bezwaren tegen dat concilie worden ingebracht. Naar taal en stijl te oordelen, mogen we aannemen dat het in die tijd geschreven is. In dat boek wordt verteld hoe de bisschoppen die dat concilie hebben bijgewoond, hun mening gegeven hebben en welke argumenten ze gebruikten in de discussie.

Johannes, de afgevaardigde van de Oosterse kerken, zei het zo: ‘God schiep de mens naar zijn beeld.’ Genesis 1:27 Daaruit concludeerde hij dat we dus beelden moeten hebben. Dezelfde afgevaardigde vond ook dat beelden ons worden aanbevolen door deze uitspraak: ‘Laat mij je gezicht zien, want het is zo mooi.’ Hooglied 2:14

Een ander haalde, om te bewijzen dat er beelden op de altaren geplaatst moeten worden, deze tekst aan: ‘Niemand steekt een lamp aan en zet die onder de korenmaat.’ Mattheüs 5:15 Weer een ander voerde, om aan te tonen dat het nuttig voor ons is om naar beelden te kijken, dit vers uit Psalm 4 aan: ‘HEER, het licht van uw gelaat is voor ons getekend.’ Psalm 4:7 Nog een ander kwam met de volgende vergelijking: de aartsvaders gebruikten net als de heidenen offers. Daarom moeten de christenen beelden hebben van de heiligen, zoals de heidenen hun afgoden hebben. En voor dat doel verdraaiden ze ook de woorden: ‘HEER, hoe lief heb ik de versiering van uw huis.’ Psalm 26:8

Maar wel heel creatief was deze uitleg: ‘Wat we gehoord hebben, dat hebben we ook gezien.’ 1 Johannes 1:1 We kennen God dus niet alleen doordat we het Woord horen. We kennen Hem ook doordat we de beelden zien. Net zo intelligent was ook de argumentatie van Theodorus. Die zegt: ‘God is ontzagwekkend in zijn heiligen.’ Psalm 68:36 En ergens anders staat: ‘De heiligen die op de aarde zijn.’ Psalm 16:3 Dus dat moet wel slaan op de beelden.

Kortom, dit is allemaal zo flauw, dat het me tegenstaat om het te vermelden.

1Constantijn I de Grote (272-337), keizer van Rome.

2Irene (752-803), keizerin van het Byzantijnse rijk.

3Karel de Grote (747/748-814), koning van de Franken en keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.