1.10.1 – God openbaart zich ook in de Schrift als schepper

0
384

Ik heb gezegd dat in het bouwwerk van de wereld en in alle schepselen duidelijk zichtbaar is wat we over God moeten weten. Maar ik heb ook gezegd dat we God nog vertrouwelijker en nog beter leren kennen uit het Woord. Daarom is het nu de moeite waard om na te gaan of God zich in de Schrift net zo openbaart als Hij zich eerder heeft uitgetekend in wat Hij gemaakt heeft. Ongetwijfeld een uitgebreide materie, als we ons er grondig in zouden willen verdiepen. Maar ik zal er genoegen mee nemen een kort overzicht te geven. Voor vrome mensen moet dat voldoende zijn om te weten wat ze in de Schriften vooral over God moeten zoeken. Dan kunnen ze zich bij dat onderzoek op een vast doel richten.

Ik ga het nog niet hebben over het bijzondere verbond, waarmee God het nageslacht van Abraham apart heeft gezet van de andere volken. In zijn genade adopteerde Hij hen – zijn vijanden – als zijn kinderen. Zo liet Hij zich ook toen al zien als verlosser. Maar we gaan ons nu nog alleen bezig houden met de kennis van God die niet verder gaat dan de schepping van de wereld. We komen nog niet toe aan de kennis van Christus als middelaar. Ik zal zo meteen wel een aantal passages uit het Nieuwe Testament moeten aanhalen. Want ook daaruit wordt Gods macht als schepper bewezen, evenals zijn voorzienigheid in het onderhouden van de oorspronkelijke natuur. Maar ik wil toch dat de lezers weten wat ik wil gaan behandelen. Want ik wil niet dat ze de grenzen die ik hun stel te buiten gaan.

Kortom, laat het voor dit moment genoeg zijn om te weten hoe God, de maker van hemel en aarde, de wereld die Hij geschapen heeft, bestuurt. In alles wat ik ga zeggen, worden zijn vaderlijke goedheid en zijn welwillendheid geprezen. Ook ga ik voorbeelden geven van zijn strengheid, om aan te tonen dat Hij rechtvaardig is als Hij de misdaden wreekt, vooral als Hij geduld heeft met koppige mensen en dat niets oplevert.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in