4.4.15 – Wijding door bisschoppen

Zo ging het zonder uitzondering overal. Toch ontstond er geleidelijk een andere gewoonte: degenen die gekozen waren, gingen naar de hoofdstad om daar te...

4.4.14 – Wijding van bisschoppen

Nu moeten we vervolgens gaan behandelen op welke manier de dienaren in de oude kerk na hun verkiezing in hun taak werden ingewijd. De...

4.4.13 – De rol van de burgerlijke overheid

Deze manier van kiezen was nog van kracht in de tijd van Gregorius de Grote en waarschijnlijk ook nog lang daarna. Dat blijkt duidelijk...

4.4.12 – De rol van de geestelijken

Ik geef toe dat er wel op het concilie van Laodicea met een heel goede reden besloten is dat de verkiezing niet aan de...

4.4.11 – De instemming van het volk

Het volk heeft lang de vrijheid behouden om zelf de bisschoppen te kiezen. Zo kon hen niemand worden opgedrongen met wie niet iedereen blij...

4.4.10 – De manier van aanstellen

Bij het roepen van dienaren heb ik als eerste en tweede punt genoemd wat voor dienaren er gekozen moeten worden en hoe zorgvuldig dat...

4.4.9 – Lectoren en acolieten

Tot zover een opsomming van de taken in de oude kerk. De kerkelijke schrijvers noemen ook nog andere taken, maar dat waren meer trainingen...

4.4.8 – Alle kerkelijke bezittingen moesten beschikbaar zijn voor de armen

Bovendien gaven ze in het begin maar heel weinig uit om de heilige dienst te versieren. Ook later, toen de kerk iets rijker werd,...

4.4.7 – Verdeling van de kerkelijke bezittingen

In het begin was de bediening vrij en vrijwillig. De bisschoppen en de diakenen waren uit eigen beweging trouw en als wetten hadden ze...

4.4.6 – Kerkelijke bezittingen

Hieruit kunnen we ook afleiden hoe kerkelijke bezittingen gebruikt werden en hoe die werden uitgedeeld. Zowel in de besluiten van synodes als bij de...