4.9.14 – Niet alles wat concilies uitspreken is Schriftuitleg

Maar de roomsen bedoelen iets anders als ze leren dat de concilies de macht hebben om de Schrift uit te leggen, zonder dat je...

4.9.13 – Concilies moeten de Schrift uitleggen

Ik heb nu bewezen dat de kerk geen macht gekregen heeft om een nieuwe leer te stichten. Laten we het daarom nu gaan hebben...

4.9.12 – Valse voorgangers niet gehoorzamen

Maar als onze roomsen zien dat alle redelijke argumenten onder hun zaak beginnen weg te vallen, nemen ze hun toevlucht tot hun laatste jammerlijke...

4.9.11 – Leiding door de Geest maakt concilies niet onfeilbaar

En Leo I, bisschop van Rome, erkent dat het concilie van Chalcedon wat betreft de leer rechtzinnig was. Toch aarzelt hij niet om het...

4.9.10 – Zelfs ware concilies maakten fouten

Trouwens, ook in de oude en meer zuivere concilies is nog wel iets waar je terecht ontevreden over kunt zijn. Want de mannen die...

4.9.9 – Concilies spreken elkaar tegen

Verder, waarom zou ik concilies opsommen die elkaar tegenspreken? En men moet mij niet tegenwerpen dat van concilies die elkaar tegenspreken het een of...

4.9.8 – Onderscheid maken tussen ware en valse concilies

‘Wat dan?’ zul je zeggen. ‘Hebben concilies dan helemaal geen gezag om besluiten te nemen?’ Zeker wel. Ik beweer hier immers niet dat alle...

4.9.7 – Het voorbeeld van de priesters en farizeeën

Maar één voorbeeld, opmerkelijker dan andere, kan volstaan voor allemaal. In dat concilie dat de priesters en de farizeeën in Jeruzalem bijeenriepen tegen Christus1...

4.9.6 – De kerk staat of valt niet met de concilies

Op basis hiervan kunnen we gemakkelijk antwoord geven op dat andere punt wat betreft de algemene concilies. We kunnen niet ontkennen dat de joden...

4.9.5 – Onderscheid maken tussen ware en valse herders

Toch moet niemand deze woorden van mij zo opvatten alsof ik zomaar overal, zonder onderscheid, het gezag van de herders wil ondermijnen en mensen...