4.16 – De kinderdoop

De kinderdoop stemt heel goed overeen met wat Christus bepaald heeft en met de aard van het teken

4.16.4 – Overeenkomsten en verschil tussen doop en besnijdenis

Nu kunnen we gemakkelijk zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee tekenen. Ik heb uitgelegd dat de betekenis van de tekenen...

4.16.5 – Kleine kinderen horen bij het verbond

Als we nu willen onderzoeken of het terecht is om ook kleine kinderen te laten delen in de doop, moeten we dan niet zeggen...

4.16.3 – Doop en besnijdenis

Nu had Gods volk, voordat de doop werd ingesteld, in plaats daarvan de besnijdenis. Daarom moeten we eerst nagaan wat de verschillen en overeenkomsten...

4.16.20 – Het gaat bij de kinderdoop om toekomstig berouw en geloof

Maar mijn tegenstanders blijven stevig vasthouden aan hun standpunt. Daarom voegen ze eraan toe dat de doop een sacrament is van berouw en geloof....

4.16.14 – De verhouding tussen joden en christenen in het verbond

Maar hier wordt een andere passage uit de brief aan de Romeinen tegen aangevoerd. Daar leert de apostel dat degenen die uit het vlees...

4.16.8 – De Schrift noemt de kinderdoop niet expliciet

Nu is er vast niemand meer die niet ziet dat de kinderdoop echt niet door mensen bedacht is. Want hij wordt ondersteund door zo’n...

4.16.10 – Argumenten tegen de kinderdoop

Dan gaan we nu de argumenten onderzoeken waarmee sommige waanzinnige beesten deze heilige instelling van God blijven aanvallen. In de eerste plaats merken ze dat...

4.16.15 – De belofte wordt voor joden en christenen op dezelfde manier vervuld

Je ziet wat de waarde is van de belofte die Abrahams nageslacht gekregen heeft en aan welke norm wij die moeten afmeten. Weliswaar twijfel...

4.16.25 – Water en Geest

Bovendien komen mijn tegenstanders aanzetten met de woorden van Christus uit Johannes 3: ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, dan...

4.16.9 – Het nut van de kinderdoop

Nu blijft nog over dat ik kort moet aangeven wat het in praktijk brengen van de kinderdoop oplevert. Niet alleen voor de gelovigen die...