4.16 – De kinderdoop

De kinderdoop stemt heel goed overeen met wat Christus bepaald heeft en met de aard van het teken

4.16.8 – De Schrift noemt de kinderdoop niet expliciet

Nu is er vast niemand meer die niet ziet dat de kinderdoop echt niet door mensen bedacht is. Want hij wordt ondersteund door zo’n...

4.16.7 – Jezus liet de kinderen bij zich komen

Daarom omhelst de Heer Jezus vriendelijk de kinderen die bij Hem gebracht worden, om een bewijs te geven waaruit de wereld kan begrijpen dat...

4.16.6 – Ook voor christenen geldt het verbond met Abraham

Toch opent de Schrift voor ons een nog zekerder kennis van de waarheid. Het is immers heel duidelijk dat het verbond dat de Heer...

4.16.5 – Kleine kinderen horen bij het verbond

Als we nu willen onderzoeken of het terecht is om ook kleine kinderen te laten delen in de doop, moeten we dan niet zeggen...

4.16.4 – Overeenkomsten en verschil tussen doop en besnijdenis

Nu kunnen we gemakkelijk zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee tekenen. Ik heb uitgelegd dat de betekenis van de tekenen...

4.16.3 – Doop en besnijdenis

Nu had Gods volk, voordat de doop werd ingesteld, in plaats daarvan de besnijdenis. Daarom moeten we eerst nagaan wat de verschillen en overeenkomsten...

4.16.2 – Samenvatting van de betekenis van de doop

Om te beginnen is dit een bekend genoeg leerstuk dat alle vromen belijden: de juiste betekenis van de tekenen ligt niet slechts in de...

4.16.1 – Inleiding

Echter, in deze tijd hebben sommige waanzinnigen ernstige onrust gewekt in de kerk over de kinderdoop. Ook nu blijven ze tekeergaan. Daarom mag ik...