4.15.22 – Het voorbeeld van Sippora

Onterecht halen mijn tegenstanders het voorbeeld van Sippora aan. De engel van God was tevredengesteld toen zij een stenen mes had gepakt en haar...

4.15.21 – Vrouwen mogen niet dopen

Wat vóór de tijd van Augustinus de gewoonte was, kun je in der eerste plaats opmaken uit Tertullianus. Die zegt dat het een vrouw...

4.15.20 – Een nooddoop is onnodig

Ook horen we te weten dat het verkeerd is als mensen zonder officiële functie zich de bediening van de doop aanmatigen. Want de uitdeling...

4.15.19 – Het doopritueel

Als ik me niet vergis moeten de waardigheid, het nut en het doel van dit mysterie nu voldoende duidelijk zijn. Wat betreft het zichtbare...

4.15.18 – Paulus doopte niet voor een tweede keer

Maar de wederdopers denken dat ze ons met een vreselijk wapen te lijf gaan als ze zich erop beroepen dat Paulus degenen die al...

4.15.17 – De doop is niet waardeloos zolang we nog niet tot bekering komen

Verder vragen de wederdopers ons wat voor geloof er enkele jaren lang op onze doop volgde. Op basis daarvan willen ze ons bewijzen dat...

4.15.16 – De waarde van de doop hangt niet af van wie hem bedient

Nu hebben we vastgesteld dat we de waarde een sacrament niet moeten taxeren naar de hand van wie het bedient, maar naar de hand...

4.15.15 – De doop heeft geen waarde zonder geloof

Als bewijs hiervoor kan Cornelius dienen, de centurio. Voordat hij gedoopt werd, had hij al vergeving van zonden en de zichtbare gaven van de...

4.15.14 – Fysiek teken en geestelijke werkelijkheid

Nu ik heb uitgelegd met welke bedoeling de Heer de doop heeft ingesteld, kunnen we vervolgens gemakkelijk beoordelen hoe we de doop moeten gebruiken...

4.15.13 – De doop als belijdenis

Dan hoe de doop ons helpt om ons geloof te belijden voor mensen. De doop is een kenteken waardoor wij openlijk belijden dat we...