4.14.17 – De kracht van de sacramenten

Het moet dus vaststaan dat de sacramenten geen andere functie hebben dan Gods Woord: ze bieden ons Christus aan en presenteren ons in Hem...

4.14.16 – Christus is de inhoud

Als dit nog een beetje onduidelijk is omdat het te kort is, zal ik het nog uitgebreider uitleggen. Volgens mij is Christus de materie...

4.14.15 – Vorm en inhoud

Vandaar het onderscheid dat dezelfde Augustinus vaak maakt tussen het sacrament en de inhoud van het sacrament. Dat onderscheid moet je wel op de...

4.14.14 – Sacrament en bijgeloof

Aan de andere kant moeten we erop gewezen worden dat er, net zoals deze mensen de kracht van de sacramenten verzwakken, ook anderen zijn...

4.14.13 – Sacrament en belijdenis

Ten slotte gebruiken sommigen het woord ‘sacrament’ als argument. Maar dit is absoluut geen overtuigend argument. Ze zeggen dat het woord ‘sacrament’ bij goede...

4.14.12 – We mogen niet vertrouwen op de sacramenten op zich

Verder zijn de sacramenten zo duidelijk bedoeld om ons geloof te versterken, dat de Heer soms de sacramenten zelf wegneemt als Hij het vertrouwen...

4.14.11 – Het Woord als zaad

Dat het uiterlijke Woord deze eigenschap heeft, heeft de Heer geleerd toen Hij het in een gelijkenis ‘zaad’ noemde.1 Immers, als zaad in een...

4.14.10 – De Geest geeft dat de sacramenten effect hebben

Dat weerlegt meteen de tegenargumenten die sommigen bang maken: als we de groei of versterking van het geloof toeschrijven aan geschapen dingen, doen we...

4.14.9 – Sacramenten en de Heilige Geest

Daarom zou ik graag willen dat de lezer zich herinnert wat ik – volgens mij met volstrekt ondubbelzinnige woorden – al gezegd heb over...

4.14.8 – Bevestiging van het geloof

‘Maar,’ zeggen mijn tegenstanders, ‘Filippus gaf de eunuch als antwoord dat hij gedoopt mocht worden, als hij maar met heel zijn hart geloofde.1 Wat...