4.14.26 – Augustinus over oude en nieuwe sacramenten

Misschien zijn deze arme sofisten ook misleid door de overdreven lofprijzing op de sacramenten die je over deze tekenen leest bij oude schrijvers. Augustinus...

4.14.25 – De oude sacramenten als schaduwen

Maar wat nu komt, is moeilijker op te lossen. Ik heb het eerder al even genoemd: alle joodse rituelen waren schaduwen van toekomstige dingen...

4.14.24 – Paulus over besnijdenis en doop

Maar daar brengen de scholastici vast tegen in wat je bij Paulus leest over de besnijdenis van de letter: die betekent niets voor God,...

4.14.23 – Verschillen en overeenkomsten tussen oude en nieuwe sacramenten

In het voorbijgaan wil ik even aanstippen dat de scholastici een groot onderscheid maken tussen de sacramenten van de oude en van de nieuwe...

4.14.22 – Doop en avondmaal

Wat betreft onze sacramenten, die bieden ons Christus nog duidelijker aan. Want Hij is duidelijker aan de mensen geopenbaard sinds de Vader Hem echt...

4.14.21 – Besnijdenis, reiniging, offers

Deze dingen worden nog veel duidelijker als ze een voor een uitgelegd zijn. De besnijdenis was voor de joden een teken dat hen erop wees...

4.14.20 – Oude en nieuwe sacramenten

Dit waren ook verschillende sacramenten, afhankelijk van de verschillende tijden en manieren waarop de Heer zich wilde laten zien aan de mensen, eerst op...

4.14.19 – Rituelen als sacramenten

Maar ik moet nu speciaal de sacramenten bespreken waarvan de Heer wilde dat die in de kerk in gebruik zouden zijn om degenen die...

4.14.18 – Alle tekenen van God zijn sacramenten

Het woord ‘sacrament’ zoals ik het tot nu toe gebruikt heb, omvat in het algemeen alle tekenen die God ooit aan mensen bevolen heeft...

4.14.17 – De kracht van de sacramenten

Het moet dus vaststaan dat de sacramenten geen andere functie hebben dan Gods Woord: ze bieden ons Christus aan en presenteren ons in Hem...