4.13 – Geloften

Geloften. Als je ze onvoorzichtig doet, verstrik je je er jammerlijk in

4.13.21 – Het breken van kloostergeloften

Bovendien, wie dit antwoord kent, heeft voldoende argumenten om tegen de laster van slechte mensen degenen te verdedigen die vanuit het monnikbestaan overstappen op...

4.13.20 – Verkeerde geloften moet je breken

Ik geloof dat ik nu duidelijk genoeg heb uitgelegd wat voor geloften legitiem zijn en God plezier doen. Maar soms twijfelen onervaren en angstige...

4.13.19 – Geen jonge vrouwen

En hoe is het mogelijk dat men deze passage van Paulus op nonnen laat slaan? Diaconessen werden immers niet gekozen om met zingen of...

4.13.18 – Paulus over weduwen die niet mogen hertrouwen

Maar ze gaan nog verder en proberen aan te tonen dat een dergelijke gelofte gebruikelijk was in de tijd van de apostelen. Want Paulus...

4.13.17 – Kloostergeloften en de gelofte van kuisheid

Laten we dan nu kijken door wat voor geloften monniken tegenwoordig worden ingewijd in deze schitterende stand. In de eerste plaats is het hun bedoeling...

4.13.16 – Bezwaren tegen het oude monnikbestaan

Ik vertrouw erop dat ik met deze vergelijking tussen het oude en het nieuwe monnikbestaan bereikt heb wat ik wilde: het blijkt dat onze...

4.13.15 – Monniken leven losbandig

Deze verschilpunten tussen de oude monniken en de monniken van onze tijd, die ik tot nu toe heb opgesomd, liggen niet in de levensstijl,...

4.13.14 – Monniken zijn scheurmakers

Trouwens, het laatste waar de kerkvaders aan gedacht hebben, is het bevestigen van een dergelijke volmaaktheid, zoals sofisten met monnikskappen later gefabriceerd hebben om...

4.13.13 – Bezitloosheid is geen volmaaktheid

Maar de monniken voeren nog een ander argument aan voor hun volmaaktheid. Een heel sterk argument, vinden zij. Want tegen de jongeman die de...

4.13.12 – Monniken kunnen niet volmaakter leven dan iedereen moet doen

Nou, laat ze maar eens zeggen dat wat ik eerder gezegd heb laster is: dat ze niet tevreden zijn met de regel die God...