Home Institutie

Institutie

Ik ben bezig met het vertalen van de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het me een goede manier lijkt om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 20 jaar geleden weer eens op te frissen. Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, publiceer ik hier elke dag een paragraaf. Dan heb ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

4.13.18 – Paulus over weduwen die niet mogen hertrouwen

Maar ze gaan nog verder en proberen aan te tonen dat een dergelijke gelofte gebruikelijk was in de tijd van de apostelen. Want Paulus...

4.13.17 – Kloostergeloften en de gelofte van kuisheid

Laten we dan nu kijken door wat voor geloften monniken tegenwoordig worden ingewijd in deze schitterende stand. In de eerste plaats is het hun bedoeling...

4.13.16 – Bezwaren tegen het oude monnikbestaan

Ik vertrouw erop dat ik met deze vergelijking tussen het oude en het nieuwe monnikbestaan bereikt heb wat ik wilde: het blijkt dat onze...

4.13.15 – Monniken leven losbandig

Deze verschilpunten tussen de oude monniken en de monniken van onze tijd, die ik tot nu toe heb opgesomd, liggen niet in de levensstijl,...

4.13.14 – Monniken scheiden zich af van de kerk

Trouwens, het laatste waar de kerkvaders aan gedacht hebben, is het bevestigen van een dergelijke volmaaktheid, zoals sofisten met monnikskappen later gefabriceerd hebben om...

4.13.13 – Bezitloosheid is geen volmaaktheid

Maar de monniken voeren nog een ander argument aan voor hun volmaaktheid. Een heel sterk argument, vinden zij. Want tegen de jongeman die de...

4.13.12 – Monniken kunnen niet volmaakter leven dan iedereen moet doen

Nou, laat ze maar eens zeggen dat wat ik eerder gezegd heb laster is: dat ze niet tevreden zijn met de regel die God...

4.13.11 – Het kloosterleven is niet beter dan andere manieren van leven

Als de monniken dit ontkennen, dan zou ik van hen wel eens willen weten waarom zij vinden dat alleen hun stand de aanduiding ‘volmaakt’...

4.13.10 – Het verschil tussen het oude en het tegenwoordige kloosterleven

Nu is het niet mijn bedoeling om dit onderwerp hier volledig te behandelen. Ik wil alleen terloops aanwijzen wat voor monniken er in de...

4.13.9 – Augustinus over het oude kloosterleven

Vooral in twee passages tekent Augustinus voor ons hoe het oude kloosterleven er uitzag. In het ene boek, Over de gewoonten van de katholieke...