Home Institutie

Institutie

Ik ben bezig met het vertalen van de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het me een goede manier lijkt om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 20 jaar geleden weer eens op te frissen. Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, publiceer ik hier elke dag een paragraaf. Dan heb ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

4.9.4 – Er zullen valse herders komen

Nu zal men echter zeggen: ‘Dat kwam bij de joden misschien voor, maar onze tijd is vrij van zulk groot kwaad.’ Ach, was het...

4.9.3 – De kerk staat of valt niet met de herders

Mijn tegenstanders denken immers dat de waarheid niet in de kerk blijft als ze niet vaststaat bij de herders. En dat de kerk alleen...

4.9.2 – Ware en valse concilies

Laten we het dan nu over de inhoud hebben. Als je in de Schrift te weten probeert te komen wat het gezag van de...

4.9.1 – Twee inleidende opmerkingen

Stel dat ik de roomsen nu alles zou toegeven wat ze over de kerk zeggen. Toch zouden ze dan nog niet veel zijn opgeschoten...

4.8.16 –Voorbeelden

Met de voorbeelden die mijn tegenstanders gebruiken, schieten ze niets op. Ze zeggen dat de kinderdoop niet is voortgekomen uit een duidelijk bevel van de...

4.8.15 – We moeten de kerk gehoorzamen omdat de kerk Gods Woord spreekt

‘Wat?’ zeggen mijn tegenstanders. ‘Heeft Christus niet alles wat de kerk leert en besluit boven elke discussie verheven, als hij beveelt dat we ieder...

4.8.14 – Er valt niets toe te voegen aan de Schrift

Mijn tegenstanders brengen hier weer tegen in dat de kerk sommige dingen aan de geschriften van de apostelen heeft moeten toevoegen of dat de...

4.8.13 – De Geest is onlosmakelijk verbonden met het Woord

En om de lezers extra goed te laten begrijpen waar het in deze kwestie vooral om gaat, zal ik kort uitleggen wat mijn tegenstanders...

4.8.12 – De kerk als geheel is niet onfeilbaar

Maar de roomsen zullen hiertegen inbrengen dat alles wat ieder van de heiligen voor een deel krijgt, volledig en in zijn geheel het eigendom...

4.8.11 – De leiding van de Geest maakt gelovigen niet onfeilbaar

Laten we eerst luisteren met welke bewijzen de roomsen bevestigen dat de kerk dit gezag gekregen heeft. Daarna gaan we kijken hoeveel ze opschieten...