Home Institutie

Institutie

Ik ben bezig met het vertalen van de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het me een goede manier lijkt om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 20 jaar geleden weer eens op te frissen. Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, publiceer ik hier elke dag een paragraaf. Dan heb ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

4.15.12 – Paulus in Romeinen 7 over blijvende zonden

Ik zeg hier niets anders dan wat de apostel Paulus heel duidelijk uitlegt in Romeinen 7. Eerst heeft hij de gratis rechtvaardigheid behandeld. Sommige...

4.15.11 – Ook na de doop blijven we zondigen

Dan het tweede punt waar we op moeten letten: deze slechtheid is nooit passief in ons, maar brengt continu nieuwe vruchten voort. Dat zijn...

4.15.10 – De doop en de erfzonde

Nu is wel duidelijk hoe onjuist de leer is van sommigen lang geleden en waar anderen nog steeds aan vasthouden: door de doop zouden...

4.15.9 – De doop in het Oude Testament

De dingen die ik gezegd heb zowel over het sterven als over het wassen, zijn afgebeeld in het volk Israël. Daarom zegt de apostel...

4.15.8 – De doop van Johannes de Doper en de Heilige Geest

Na Christus’ opstanding zijn er royalere gaven van de Geest uitgestort. Maar dat kunnen we niet gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende dopen....

4.15.7 – De doop van Johannes de Doper en vergeving van zonden

Daaruit blijkt heel zeker dat de bediening van Johannes de Doper volledig dezelfde was als de bediening die later werd opgedragen aan de apostelen....

4.15.6 – De doop als teken van vereniging met Christus

Ten slotte levert de doop voor ons geloof ook een betrouwbaar getuigenis op dat we niet alleen zijn geënt in de dood en het...

4.15.5 – De doop als teken van dood en opstanding

De doop levert nog een tweede vrucht op. Hij laat ons zien dat we in Christus gestorven zijn en in Hem een nieuw leven...

4.15.4 – Doop, berouw en boete

Ik weet wel dat men er over het algemeen anders over denkt: de vergeving die we, als we voor het eerst opnieuw geboren worden...

4.15.3 – De reiniging van de doop geldt voor heel ons leven

En we moeten ook niet denken dat de doop alleen te maken heeft met het verleden, zodat we voor nieuwe zonden, waar we na...