Institutie

Institutie

Ik ben bezig met het vertalen van de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het me een goede manier lijkt om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 20 jaar geleden weer eens op te frissen. Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, publiceer ik hier elke dag een paragraaf. Dan heb ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

4.5.15 – Diakenen of dekens

Laat nu de diakenen naar voren komen met hun heel heilige uitdeling van de kerkelijke bezittingen. Echter, de pausgezinden benoemen hun diakenen – dekens...

4.5.14 – De levensstijl van de priesters

En als we naar hun levensstijl gaan kijken, waar vinden we dan het licht voor de wereld, dat Christus eist? Waar het zout voor...

4.5.13 – De roomsen zijn geen opvolgers van de apostelen en de oude kerk

Als we deze hele zichtbare vorm van kerkregering zoals die tegenwoordig onder het pausdom bestaat, overwegen en onderzoeken zoals het hoort, zullen we merken...

4.5.12 – Gregorius de Grote over priesters die niet preken

Al in de tijd van Gregorius de Grote bestonden er blijkbaar al enkele zaden van dit kwaad. Toen al begonnen de bestuurders van de...

4.5.11 – Bisschoppen en parochiepriesters

De bisschoppen en de bestuurders van de parochies zijn nu nog over. Och, deden die nu maar hun best om bij hun taak te...

4.5.10 – De roomse priesters zijn geen presbyters

Ik stip hier geen fouten aan die slechts aan de buitenkant zitten, fouten van enkelingen. Nee, het gaat alleen om fouten die zitten ingebakken...

4.5.9 – Seculiere priesters misbruiken hun priesterschap

Ik kom bij de seculieren. Voor een deel zijn dat beneficiarissen, zoals zij dat noemen. Dat wil zeggen dat ze priesterschappen hebben om daardoor...

4.5.8 – Monniken mogen geen priester zijn

Laten we nu kijken hoe trouw zij hun taak uitvoeren. Dat is het tweede kenmerk bij het beoordelen van een wettige herder. Van de presbyters...

4.5.7 – Monsterlijke schanddaden

Zou de bandeloosheid van het volk, hoe bedorven en wetteloos ook, ooit zo ver gegaan zijn? Maar nog monsterlijker is het dat er één...

4.5.6 – Priesterschappen om er zelf beter van te worden

Verder, gedragen ze zich beter bij het uitdelen van de priesterschappen? Vroeger waren die verbonden met het ordenen, maar nu staan ze daar volledig...

Paragrafen