Institutie

Institutie

Ik ben bezig met het vertalen van de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het me een goede manier lijkt om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 20 jaar geleden weer eens op te frissen. Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, publiceer ik hier elke dag een paragraaf. Dan heb ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

4.7.3 – De bisschop van Rome werd door andere bisschoppen als collega behandeld

Wat betreft de aanduiding ‘primaat’ en andere hoogmoedige aanduidingen waar de paus nu zo wonderlijk prat op gaat: het is niet moeilijk te beoordelen...

4.7.2 – Romes positie op het concilie van Chalcedon en het vijfde concilie van Constantinopel

Daarna kwam het concilie van Chalcedon.1 Daar zaten de afgevaardigden van de kerk van Rome met toestemming van de keizer op de eerste plaats....

4.7.1 – Romes positie op de concilies van Nicea en Efeze

Wat betreft de ouderdom van de stoel van Rome, om die te bevestigen is er niets ouder dan een besluit van het concilie van...

4.6.17 – Hiëronymus en Cyprianus over de eenheid van de kerk

Maar als mijn tegenstanders als gevolg hiervan de kerk van Rome het primaat en de hoogste macht over de andere kerken willen toekennen, doen...

4.6.16 – De redenen waarom de kerk van Rome in de oude kerk gezag had

Laten we nu naar de oude kerk gaan. Dan blijkt dat mijn tegenstanders net zo brutaal en onterecht pochen op de instemming van de...

4.6.15 – Petrus was niet in Rome toen Paulus daar was

Vervolgens wordt Paulus als gevangene naar Rome gebracht. Lucas vertelt dat de broeders hem ontvingen. Over Petrus geen woord.1 Vanuit Rome schrijft Paulus naar vele...

4.6.14 – Petrus is waarschijnlijk nooit bisschop van Rome geweest

Ik zie trouwens niet waarom we geloof moeten hechten aan wat de roomsen vertellen over dat Petrus in de kerk van Rome gezeteld heeft....

4.6.13 – De rangorde tussen verschillende steden

Maar stel dat het zo is. Stel dat het primaat, zoals de roomsen kletsen, van Antiochië naar Rome verplaatst is. Waarom heeft Antiochië dan...

4.6.12 – Rome of Antiochië

Maar laten we eens kijken naar hun argumentatie. Ze zeggen dat Petrus onder de apostelen het hoogste gezag had. Dus moet de kerk waar...

4.6.11 – Petrus en Rome

Mensen met gezond verstand zullen door de roomsen nooit zover gebracht worden dat ze de rest toegeven: dat het primaat over de kerk zo...