Home Institutie

Institutie

Ik ben bezig met het vertalen van de Institutie van Johannes Calvijn uit 1559 in modern Nederlands. Gewoon, omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het me een goede manier lijkt om die Institutie een keer grondig door te nemen en tegelijk mijn gymnasium-Latijn van 20 jaar geleden weer eens op te frissen. Maar omdat anderen er misschien ook iets aan hebben, publiceer ik hier elke dag een paragraaf. Dan heb ik meteen een stok achter de deur om vol te houden.

4.11.13 – Het begin van de wereldlijke macht van de paus

Verder, misschien vraagt iemand op welke moment die verzonnen regeermacht voor het eerst opgekomen is. Het is nog geen vijfhonderd jaar geleden dat de...

4.11.12 – De schenking van Constantijn de Grote

Wat betreft de schenking van Constantijn de Grote, als je maar een beetje thuis bent in de geschiedverhalen uit die tijd, hoeft je niet...

4.11.11 – De wereldlijke macht van de paus

Uiteindelijk heeft de paus van Rome, niet tevreden met middelmatige provincies, eerst zijn hand gelegd op koninkrijken en daarna zelfs op het keizerrijk. Hij...

4.11.10 – Het toe-eigenen van de zwaardmacht

Er is geen twijfel aan dat de roomsen vanaf een klein begin stap voor stap zover gekomen zijn. Ze konden immers niet meteen met...

4.11.9 – De zwaardmacht past niet bij de geestelijke taak

Echter, eerst werd er een manier bedacht waarop bisschoppen de titel, eer en rijkdom van hun taak konden houden zonder de last en zorg...

4.11.8 – De zwaardmacht van de roomse kerk

Ik heb nog niet alles gezegd wat er over dit onderwerp te zeggen valt. En wat ik wel gezegd heb, heb ik slechts kort...

4.11.7 – Bederf van de kerkelijke rechtspraak

Maar uit het ene kwaad ontstaat altijd een volgend kwaad. En zo hebben de bisschoppen deze taak als hun zorg onwaardig van zich afgeschoven...

4.11.6 – Door een raad van ouderlingen

Zoals ik al gesteld heb, berustte zo’n grote macht niet bij een persoon, die naar eigen willekeur alles kon doen wat hij maar wilde....

4.11.5 – Door het Woord, zonder geweld

Maar het is ook goed om aan de andere kant te zien hoe in het verleden de rechtspraak op de juiste manier gebruikt werd...

4.11.4 – De kerk kan niet zonder geestelijke rechtspraak

En als je beter over Christus’ woorden nadenkt, zie je inderdaad gemakkelijk dat Hij daar een vaste en blijvende orde, geen tijdelijke orde van...