9789090231112Je bent een orthodox christen. Maar de mensen om je heen ergeren zich daaraan en zijn onverdraagzaam. Wat doe je dan? Trek je je terug uit het openbare leven of durf je voor je overtuiging uitkomen? Ook in de 19e eeuw speelden deze vragen. Willem de Clercq moest zich als christen staande houden op een hoge maatschappelijke positie. In zijn dagboek deed hij verslag van de innerlijke strijd die hem dat kostte. Op basis van dat dagboek heb ik het boek De heiligmaking van Willem de Clercq (1795-1844). Secularisatie en romantiek verbeeld in een strijd tussen ideaal en werkelijkheid geschreven.

Dit boek verscheen in 2008 en zou in principe zou in elke boekhandel verkrijgbaar moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dat dat niet meer altijd het geval is. Hieronder een overzicht van internetboekhandels waar het in elk geval nog wel te krijgen is:

Paperback E-book
Lulu Amazon
Google Play
Lulu
Pumbo

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in