Blog

Zijn de gaven van de Geest voorbij?

De gaven van de Geest zullen verdwijnen als de volmaaktheid komt en de kerk volwassen is. Maar wanneer is dat? Als Christus terugkomt? Of is de kerk nu al volwassen?

Tongentaal, klanktaal of gewoon taal?

Op de Pinksterdag spraken de apostelen allerlei vreemde talen. Maar is dat hetzelfde als wat Paulus de gave van 'tongen' noemt? Of is 'tongentaal' iets heel anders? En waar dient het eigenlijk voor?

Geschiedenis

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

Institutie

4.1.20 – Volmaaktheid is in dit leven onbereikbaar

De veeleisendheid en hoogmoed van mijn tegenstanders gaat nog verder. Want ze erkennen geen kerk die niet vrij is van de allerkleinste smetten. Sterker nog, ze zijn boos op de goede leraars, omdat die de gelovigen aansporen om vooruit te komen, maar hen toch leren om heel hun leven...

4.1.19 – Christus scheidde zich niet af

En hoe was het in de tijd van Christus en de apostelen? Toch kon die hopeloze goddeloosheid van de farizeeën en dat bandeloze leven dat toen overal de boventoon voerde voor hen geen belemmering vormen om dezelfde heilige rituelen uit te voeren als het volk en met de anderen...