Geloof

De God van het Oude Testament is helemaal geen liefdevolle God. Het is maar een wrede sadist die er plezier in heeft mensen op...

In een vorig artikel schreef ik dat waar Paulus spreekt, Jezus zelf spreekt. Het is tegenwoordig niet zo populair meer om de woorden van...

Geschiedenis

Wat heeft de dichter Isaäc da Costa te maken met het genre van de streekroman? Ik denk niet dat veel mensen deze link kunnen...

Als stamboomonderzoeker wil je natuurlijk graag meer dan alleen een verzameling namen en data. Je wilt ook graag weten wie de mensen waren achter...