Mijn 5 meest gelezen blogs van 2016

Vooral in de eerste helft van 2016 heb ik veel blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Welke sprongen eruit?

Deputatenrapport M/V en ambt – waar gaat het fout?

De deputaten M/V en ambt stellen de synode van 2017 voor om in de GKV alle ambten open te stellen voor vrouwen. Ik kan daar met geen mogelijkheid mee instemmen. Waarom niet?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.10.26 – De lasten van de farizeeën

Maar, zeggen ze, waarom wilde Christus dan dat de mensen de ondraaglijke lasten droegen die de schriftgeleerden en de farizeeën hun oplegden?1 Ja, maar waarom wilde dezelfde Christus ergens anders dat de mensen zouden oppassen voor de zuurdesem van de farizeeën? En volgens de uitleg van de evangelist Mattheüs...

4.10.25 – De offers van Samuël, Manoach en Gideon

Nu voeren de verdedigers van dit bijgeloof aan dat Samuël in Rama offerde en dat God daar toch blij mee was, ook al gebeurde het buiten de wet om.1 Maar daarop kan ik gemakkelijk antwoord geven. Samuël zette geen tweede altaar tegenover het enige altaar. Nee, er was nog...