3 functies van Gods wet

Gods wet heeft drie verschillende functies. De wet houdt ongelovigen in toom, drijft gelovigen en ongelovigen uit ellende naar Christus en spoort gelovigen aan op weg naar volmaaktheid.

7 basisprincipes voor gereformeerde hermeneutiek

Het woord 'hermeneutiek' is een beladen woord geworden. Allerlei Bijbelse opvattingen zijn aan het schuiven geraakt als gevolg van de zogenaamde 'nieuwe hermeneutiek'. Maar er is ook een 'oude hermeneutiek'. Hoe leggen gereformeerden al eeuwenlang de Bijbel uit?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.6.17 – Hiëronymus en Cyprianus over de eenheid van de kerk

Maar als mijn tegenstanders als gevolg hiervan de kerk van Rome het primaat en de hoogste macht over de andere kerken willen toekennen, doen iets heel verkeerds. Ik heb dat al gezegd. En omdat nog duidelijker te maken, zal ik in het kort laten zien hoe de oude schrijvers...

4.6.16 – De redenen waarom de kerk van Rome in de oude kerk gezag had

Laten we nu naar de oude kerk gaan. Dan blijkt dat mijn tegenstanders net zo brutaal en onterecht pochen op de instemming van de oude kerk als op het getuigenis van Gods Woord. Ze hebben altijd de mond vol van het principe dat de eenheid van de kerk alleen...