Geen vrouwen in het ambt – discriminatie?

Voorstanders van vrouwen in het ambt maken soms een hard verwijt: zolang we als kerken geen vrouwen toelaten tot de ambten, maken we ons schuldig aan het onderdrukken van vrouwen. Is dat verwijt terecht?

Mijn 5 meest gelezen blogs van 2016

Vooral in de eerste helft van 2016 heb ik veel blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Welke sprongen eruit?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.12.21 – Misstanden bij het vasten

Daarna kwamen er slechtere tijden. Bij de verkeerde ijver van het volk kwam ook nog de onwetendheid en onkunde van de bisschoppen en bovendien hun heerszucht en tirannieke strengheid. Er werden goddeloze wetten gemaakt die het geweten bonden met levensgevaarlijke banden. Vlees eten werd verboden, alsof dat de mens...

4.12.20 – Vasten in de veertigdagentijd

Toen was het ook gewoonte geworden om je bijgelovig te houden aan het vasten in de veertigdagentijd. Want het gewone volk dacht dat het daarmee een geweldige gehoorzaamheid aan God liet zien en de herders prezen het aan als een heilig imiteren van Christus. Het is echter duidelijk dat...