Paulus en de scheppingsorde

Hoe duidelijk is de Bijbel eigenlijk over de vrouw in het ambt? Beroept Paulus zich echt op een scheppingsorde? Is zo'n scheppingsorde in Genesis 2 en 3 wel te vinden?

Losse flodders en losse schroeven

Hoe we met de besluiten van GKV-synode over de vrouw in het ambt uiteindelijk elke Bijbelse zekerheid kwijtraken.
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau

Een bezoek aan de Grote Kerk van Breda stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Breda is een echte Nassau-stad. Vlakbij de Grote Kerk...

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

4.18.16 – Dankoffers

Tot de andere categorie offers, die ik ‘dankoffers’ noem, horen alle plichten van de liefde. Als we die aan onze broeders bewijzen, eren we daarmee de Heer zelf in zijn ledematen. Verder behoren tot de categorie ook al onze gebeden, lofprijzingen, uitingen van dankbaarheid en alles dat we doen...

4.18.15 – Plato over het afkopen van de goden

In boek 2 van de Staat van Plato staat een heel mooie passage. Hij heeft het daar over de oude zoenoffers en lacht om het dwaze vertrouwen van slechte en misdadige mensen die dachten dat zulke zoenoffers hun schanddaden verhulden zodat de goden ze niet zagen. Alsof ze het...

4.18.14 – Het verkopen van missen

Daarom stel ik vast dat het heel verdorven schanddaad en onacceptabele laster is, zowel tegenover Christus als tegenover het offer dat Hij met zijn dood aan het kruis voor ons gebracht heeft, als je denkt dat je vergeving van zonden verdient, God verzoent en rechtvaardigheid krijgt door dat offer...
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen. Hier een vertaling in modern Nederlands door Gerrit Veldman.