Blog

3 functies van Gods wet

Gods wet heeft drie verschillende functies. De wet houdt ongelovigen in toom, drijft gelovigen en ongelovigen uit ellende naar Christus en spoort gelovigen aan op weg naar volmaaktheid.

7 basisprincipes voor gereformeerde hermeneutiek

Het woord 'hermeneutiek' is een beladen woord geworden. Allerlei Bijbelse opvattingen zijn aan het schuiven geraakt als gevolg van de zogenaamde 'nieuwe hermeneutiek'. Maar er is ook een 'oude hermeneutiek'. Hoe leggen gereformeerden al eeuwenlang de Bijbel uit?

Geschiedenis

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

Institutie

4.3.1 – God gebruikt mensen om de kerk te regeren

Nu moeten we het gaan hebben over de orde waardoor de Heer zijn kerk bestuurd wil hebben. Weliswaar moet Hij alleen zelf in de kerk regeren en daarin de leiding en het hoogste gezag hebben. En die regering moet alleen door zijn Woord in praktijk gebracht en bediend worden....

4.2.12 – De paus als antichrist

Ik wil de pausgezinden dus niet simpelweg de benaming ‘kerk’ toestaan. Toch ontken ik daarom niet dat er bij hen kerken zijn. Maar ik ga alleen de discussie aan over de ware en wettige ordening van de kerk. Die vind je niet alleen in de gemeenschap van de sacramenten...