Blog

7 kenmerken van een goede luisterhouding

Preken is vast moeilijker dan luisteren. Maar week in week uit goed naar twee preken luisteren is toch ook nog niet zo gemakkelijk. Wat is nu eigenlijk een goede luisterhouding? Hoe kritisch mag of moet je zijn?

7 kenmerken van een goede preek

Ik ben kritisch. Ook zondags, als ik naar de preek luister. Maar dan probeer ik verder te kijken dan alleen persoonlijke voorkeuren. Ik heb goed nagedacht over de criteria waar een goede preek aan zou moeten voldoen.

Geschiedenis

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

Kerkelijke hiërarchie op koninklijk bevel

Het Algemeen Reglement van 1816 wordt vaak gezien als een belangrijke oorzaak voor de Afscheiding van 1834. En dat allemaal dankzij ambtenaar Janssen en koning Willem I. Maar hoe terecht is dat beeld?

Institutie

4.1.7 – De zichtbare en de onzichtbare kerk

Uit het voorgaande is volgens mij al duidelijk hoe we horen te denken over de zichtbare kerk die we kunnen kennen. Ik heb immers gezegd dat de Heilige Schrift op twee manieren over de kerk spreekt. Soms als de Schrift de kerk noemt, bedoelt ze de kerk die inderdaad in...

4.1.6 – De prediking is alleen effectief omdat Gods Geest erin werkt

Verder is er in deze tijd veel discussie over de effectiviteit van de bediening. Sommigen maken de waardigheid daarvan veel te groot. Anderen beweren dat onterecht op een sterfelijk mens wordt overgedragen wat bij de Heilige Geest hoort als we vinden dat dienaren en leraars doordringen tot het verstand...