Vrouwen profeteren. Dus vrouwen mogen preken?

De synode van de GKV vindt dat vrouwen mogen preken, omdat vrouwen in de Bijbel ook mogen profeteren. Want profeteren en preken, dat is eigenlijk hetzelfde. Of toch niet?

Oudere vrouwen of vrouwelijke oudsten?

Volgens de GKV-synode heeft het Paulus het in Titus 2 over 'oudere-oudste' vrouwen. En dat zou dan een argument zijn om nu vrouwen aan te stellen als ouderling. Maar hoe dan? Dat is mij een raadsel.
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau

Een bezoek aan de Grote Kerk van Breda stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Breda is een echte Nassau-stad. Vlakbij de Grote Kerk...

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

4.17.22 – Het woordje ‘is’

Maar stel dat iemand voor al deze dingen blind is en koppig vasthoudt aan enkel dit woord: ‘Dit is,’ alsof dat dit sacrament apart zet van alle andere sacramenten. Zo iemand kan ik gemakkelijk weerleggen. Mijn tegenstanders zeggen dat dit koppelwerkwoord zoveel nadruk heeft dat het geen figuurlijke betekenis toelaat....

4.17.21 – Figuurlijke interpretatie

Er zit dus niets anders op dan dat we erkennen dat, vanwege de verwantschap tussen de symbolen en de inhoud die er door gesymboliseerd wordt, de naam van de inhoud zelf wordt toegekend aan de symbolen, figuurlijk, maar niet zonder heel toepasselijke analogie. Allegorieën en gelijkenissen sla ik over,...

4.17.20 – De instelling van het avondmaal

Maar voor we verder gaan, moeten we de eerst Christus’ instelling zelf behandelen. Vooral omdat het meest plausibele tegenargument van mijn tegenstanders is dat ik afwijk van Christus’ woorden. Om mij te bevrijden van de onterechte afkeer waarmee zij mij belasten, kan ik dus maar het beste beginnen met...
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen. Hier een vertaling in modern Nederlands door Gerrit Veldman.

Orgel