Geen vrouwen in het ambt – discriminatie?

Voorstanders van vrouwen in het ambt maken soms een hard verwijt: zolang we als kerken geen vrouwen toelaten tot de ambten, maken we ons schuldig aan het onderdrukken van vrouwen. Is dat verwijt terecht?

Mijn 5 meest gelezen blogs van 2016

Vooral in de eerste helft van 2016 heb ik veel blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Welke sprongen eruit?

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

4.15.12 – Paulus in Romeinen 7 over blijvende zonden

Ik zeg hier niets anders dan wat de apostel Paulus heel duidelijk uitlegt in Romeinen 7. Eerst heeft hij de gratis rechtvaardigheid behandeld. Sommige goddelozen concludeerden daaruit dat we in ons leven doen waar we maar zin in hebben, omdat God ons niet aanneemt om wat we met onze...

4.15.11 – Ook na de doop blijven we zondigen

Dan het tweede punt waar we op moeten letten: deze slechtheid is nooit passief in ons, maar brengt continu nieuwe vruchten voort. Dat zijn de daden van het vlees die ik eerder al beschreven heb. Het is net als met een brandende oven die continu vlammen en vonken uitblaast...