Blog

3 functies van Gods wet

Gods wet heeft drie verschillende functies. De wet houdt ongelovigen in toom, drijft gelovigen en ongelovigen uit ellende naar Christus en spoort gelovigen aan op weg naar volmaaktheid.

7 basisprincipes voor gereformeerde hermeneutiek

Het woord 'hermeneutiek' is een beladen woord geworden. Allerlei Bijbelse opvattingen zijn aan het schuiven geraakt als gevolg van de zogenaamde 'nieuwe hermeneutiek'. Maar er is ook een 'oude hermeneutiek'. Hoe leggen gereformeerden al eeuwenlang de Bijbel uit?

Geschiedenis

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

Institutie

4.4.10 – De manier van aanstellen

Bij het roepen van dienaren heb ik als eerste en tweede punt genoemd wat voor dienaren er gekozen moeten worden en hoe zorgvuldig dat moet gebeuren. De oude kerk heeft daarin het voorschrift van Paulus en de voorbeelden van de apostelen gevolgd. Want voor het kiezen van herders kwamen...

4.4.9 – Lectoren en acolieten

Tot zover een opsomming van de taken in de oude kerk. De kerkelijke schrijvers noemen ook nog andere taken, maar dat waren meer trainingen en voorbereidingen dan specifieke taken. Want om de kerk opvolgers na te laten, namen die heilige mannen jongens onder hun hoede die zich met toestemming...

Uitgaven

Orgel