Lees in 1 jaar de hele ‘Institutie’ van Calvijn!

De Institutie van Johannes Calvijn moeilijk, saai of achterhaald? Welnee! Als je nu begint met lezen, kun je een jaar lang genieten van een boeiende, uitdagende en leerzame ontdekkingstocht, waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Paulus en de scheppingsorde

Hoe duidelijk is de Bijbel eigenlijk over de vrouw in het ambt? Beroept Paulus zich echt op een scheppingsorde? Is zo'n scheppingsorde in Genesis 2 en 3 wel te vinden?
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau

Een bezoek aan de Grote Kerk van Breda stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Breda is een echte Nassau-stad. Vlakbij de Grote Kerk...

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

4.19.37 – Roomse verzinsels

En wat hebben de de roomsen, om niet slechts op één punt een spelletje te spelen met de kerk, een lange rij van dwalingen, leugens, bedrog en misdaden aan deze ene dwaling vastgeknoopt! Je zou haast zeggen dat ze, toen ze van het huwelijk een sacrament maakten, alleen maar...

4.19.36 – Vergissingen en tegenstrijdigheden

Mijn tegenstanders zijn misleid door het woord ‘sacrament’, dat in de Vulgaat gebruikt wordt. Maar is het eerlijk als heel de kerk moet boeten voor hun onkunde? Paulus gebruikt het woord ‘mysterie’. Nu had de vertaler dat woord kunnen laten staan. Het komt ook in het Latijn regelmatig voor....

4.19.35 – Het huwelijk tussen Christus en de kerk

Maar mijn tegenstanders komen aandragen met de woorden van Paulus waarin hij het huwelijk een sacrament noemt: ‘Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen vlees. Nee, hij voedt het en koestert het, net als Christus de gemeente voedt en koestert. Want wij zijn ledematen...
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen. Hier een vertaling in modern Nederlands door Gerrit Veldman.