Lees in 1 jaar de hele ‘Institutie’ van Calvijn!

De Institutie van Johannes Calvijn moeilijk, saai of achterhaald? Welnee! Als je nu begint met lezen, kun je een jaar lang genieten van een boeiende, uitdagende en leerzame ontdekkingstocht, waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Paulus en de scheppingsorde

Hoe duidelijk is de Bijbel eigenlijk over de vrouw in het ambt? Beroept Paulus zich echt op een scheppingsorde? Is zo'n scheppingsorde in Genesis 2 en 3 wel te vinden?
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau

Een bezoek aan de Grote Kerk van Breda stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Breda is een echte Nassau-stad. Vlakbij de Grote Kerk...

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

4.20.25 – Ook slechte overheden zijn door God aangesteld

Maar als we op Gods Woord letten, zal dat ons verder leiden en ons leren dat we ons niet alleen moeten schikken onder de regering van vorsten die zich gedragen zoals het hoort en hun taak vervullen met de trouw die ze verplicht zijn. Nee, we moeten ons schikken...

4.20.24 – Ook slechte overheden erkennen

Tot nog toe heb ik een overheid beschreven die daadwerkelijk is wat zij genoemd wordt: een vorst die een vader des vaderlands is en – zoals een dichter zegt – een herder voor zijn volk, een bewaker van de vrede, een beschermer van rechtvaardigheid en een verdediger van onschuld....

4.20.23 – Gehoorzaamheid

Dat leidt tot nog een andere plicht: onderdanen moeten graag bereid zijn hun overheden te gehoorzamen. Of het nu gaat om het gehoorzamen van hun besluiten, om het betalen van belastingen, om het verrichten van publieke diensten of het dragen van publieke lasten voor de algemene verdediging of om...
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen. Hier een vertaling in modern Nederlands door Gerrit Veldman.