Blog

Tussen christenen bestaan grote meningsverschillen over de uitleg van de bijbel. Waar komen die vandaan? Is de bijbel wel duidelijk?

Ik zing altijd graag Psalm 51 en geniet van preken die mij confronteren met mijn zonde. Is dat niet deprimerend en demotiverend? Volgens mij niet. Integendeel!

Geschiedenis

Op 31 oktober is het zowel Hervormingsdag als Halloween. De kerk herdenkt de herontdekking van de weg naar het leven, de wereld viert de dood. Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar. Toch is het geen toeval dat die twee samenvallen.

In 1771 werd Andries Egberts Veldman verbannen uit Drenthe. Hij had te vaak zijn mes getrokken en er had te veel bloed gevloeid. De maat was vol.

Institutie

Titelblad van Calvijns Institutie

Dit moet de tweede regel zijn: als we bidden, moeten we altijd oprecht onze gebrekkigheid voelen. En in het besef dat we alles wat we vragen echt nodig hebben, moeten we ons gebed gepaard laten gaan met een brandende begeerte om het ook echt te krijgen. Immers, velen zeggen gebeden...
Titelblad van Calvijns Institutie

De volgende twee dingen zijn de moeite waard om aandacht aan te schenken. In de eerste plaats moet ieder die gaat bidden zijn zinnen en begeerten richten op dat bidden en zich niet, zoals zo vaak gebeurt, naar allerlei kanten laten afleiden door dwalende gedachten. Want niets is zo in...