Geloof

Abortus staat weer ter discussie. In Amerika is er grote ophef over de abortus-organisatie Planned Parenthood, die niet alleen weefsel van geaborteerde kinderen verhandelde,...

In het afgelopen jaar ben ik regelmatig het beeld tegengekomen van God als pottenbakker. Meerdere preken gebruikten dat beeld of hadden het zelfs als...

Geschiedenis

Willem de Clercq groeide op in een verlicht doopsgezind milieu. Van jongs af aan leerde hij dat godsdienst bedoeld was om je te leren...

Wat heeft de dichter Isaäc da Costa te maken met het genre van de streekroman? Ik denk niet dat veel mensen deze link kunnen...