Geen vrouwen in het ambt – discriminatie?

Voorstanders van vrouwen in het ambt maken soms een hard verwijt: zolang we als kerken geen vrouwen toelaten tot de ambten, maken we ons schuldig aan het onderdrukken van vrouwen. Is dat verwijt terecht?

Mijn 5 meest gelezen blogs van 2016

Vooral in de eerste helft van 2016 heb ik veel blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Welke sprongen eruit?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.11.15 – Immuniteit voor roomse geestelijken

Verbonden met de rechtspraak is de immuniteit die de roomse geestelijken voor zichzelf claimen. Ze vinden het beneden hun waardigheid dat zij zich voor een burgerlijke rechter zouden moeten verantwoorden in zaken die hen persoonlijk aangaan. En ze zijn van mening dat zowel de vrijheid als het aanzien van...

4.11.14 – Het standpunt van Gregorius de Grote over wereldlijke claims door geestelijken

Sinds die tijd zijn de pausen er niet meer mee opgehouden om het gezag van anderen naar zich toe te trekken, de ene keer door middel van bedrog, een andere keer door middel van ontrouw en dan weer door middel van wapens. Ongeveer honderddertig jaar geleden hebben ze ook...