Geen vrouwen in het ambt – discriminatie?

Voorstanders van vrouwen in het ambt maken soms een hard verwijt: zolang we als kerken geen vrouwen toelaten tot de ambten, maken we ons schuldig aan het onderdrukken van vrouwen. Is dat verwijt terecht?

Mijn 5 meest gelezen blogs van 2016

Vooral in de eerste helft van 2016 heb ik veel blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Welke sprongen eruit?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.12.1 – Tucht is onmisbaar

Tot hiertoe heb ik de behandeling van de tucht van de kerk nog uitgesteld. Maar nu moet ik die in enkele woorden uitleggen. Daarna kom ik dan ten slotte toe aan de laatste onderdelen van de leer die nog over zijn. De tucht is voor een heel groot deel afhankelijk...

4.11.16 – Geestelijken moeten zich onderwerpen aan de wereldlijke overheid

Met deze uitzondering wilden de heilige mannen alleen maar voorkomen dat minder godsdienstige vorsten met hun tirannieke geweld en hun willekeur de kerk zouden hinderen in het uitvoeren van haar taak. Immers, zij keurden het niet af als vorsten soms in kerkelijke zaken hun gezag gebruikten. Als dat maar...