Paulus en de scheppingsorde

Hoe duidelijk is de Bijbel eigenlijk over de vrouw in het ambt? Beroept Paulus zich echt op een scheppingsorde? Is zo'n scheppingsorde in Genesis 2 en 3 wel te vinden?

Losse flodders en losse schroeven

Hoe we met de besluiten van GKV-synode over de vrouw in het ambt uiteindelijk elke Bijbelse zekerheid kwijtraken.
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau

Een bezoek aan de Grote Kerk van Breda stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Breda is een echte Nassau-stad. Vlakbij de Grote Kerk...

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

4.19.7 – Zalving met olie

Dit is net zoiets als wanneer iemand zou beweren dat het blazen van de Heer op zijn leerlingen een sacrament is waarmee de Heilige Geest gegeven wordt.1 Maar de Heer deed dat eenmalig. Hij wilde niet dat wij het ook zouden doen. Zo is het ook met de handoplegging...

4.19.6 – Onterecht beroep op de apostelen

Inderdaad verdedigen mijn tegenstanders zich met het voorbeeld van de apostelen. Volgens hen deden die niets zonder reden. Dat is natuurlijk ook zo. En ik zou het hen niet kwalijk nemen als ze zouden aantonen dat ze de apostelen imiteren. Maar wat deden de apostelen? Lucas vertelt in Handelingen dat...

4.19.5 – Roomse verzinsels

Maar in een later tijd, toen dit al haast vergeten was, heeft men een of andere verzonnen bevestiging – confirmatie of vormsel – ingesteld als een sacrament van God. Men verzon dat de kracht van het vormsel eruit bestond dat de Heilige Geest, die bij de doop gegeven was...
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen. Hier een vertaling in modern Nederlands door Gerrit Veldman.