Blog

3 functies van Gods wet

Gods wet heeft drie verschillende functies. De wet houdt ongelovigen in toom, drijft gelovigen en ongelovigen uit ellende naar Christus en spoort gelovigen aan op weg naar volmaaktheid.

7 basisprincipes voor gereformeerde hermeneutiek

Het woord 'hermeneutiek' is een beladen woord geworden. Allerlei Bijbelse opvattingen zijn aan het schuiven geraakt als gevolg van de zogenaamde 'nieuwe hermeneutiek'. Maar er is ook een 'oude hermeneutiek'. Hoe leggen gereformeerden al eeuwenlang de Bijbel uit?

Geschiedenis

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

Institutie

4.5.14 – De levensstijl van de priesters

En als we naar hun levensstijl gaan kijken, waar vinden we dan het licht voor de wereld, dat Christus eist? Waar het zout voor de aarde?1 Waar de heiligheid die je als een voortdurende levensregel zou kunnen zien? Er is tegenwoordig geen orde van mensen die schandelijker leeft als...

4.5.13 – De roomsen zijn geen opvolgers van de apostelen en de oude kerk

Als we deze hele zichtbare vorm van kerkregering zoals die tegenwoordig onder het pausdom bestaat, overwegen en onderzoeken zoals het hoort, zullen we merken dat er geen rovershol is waarin de struikrovers zo losbandig zonder wet of teugel tekeergaan. Werkelijk, alles is daar zo anders dan hoe Christus het...

Uitgaven

Orgel