Mijn 5 meest gelezen blogs van 2016

Vooral in de eerste helft van 2016 heb ik veel blogs geschreven. En ze werden nog gelezen ook. Verrassend veel zelfs. Welke sprongen eruit?

Deputatenrapport M/V en ambt – waar gaat het fout?

De deputaten M/V en ambt stellen de synode van 2017 voor om in de GKV alle ambten open te stellen voor vrouwen. Ik kan daar met geen mogelijkheid mee instemmen. Waarom niet?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.10.21 – Het voorbeeld van Handelingen 15

Het helpt de roomsen ook niet zoveel dat ze de apostelen als voorbeeld gebruiken om hun tirannie te verontschuldigen. Ze zeggen dat de apostelen en de ouderlingen van de eerste kerk buiten een bevel van Christus om het besluit namen om alle heidenen te gebieden dat ze zich moesten...

4.10.20 – Het voorbeeld van het wijwater

Ik wil niet dat het saai wordt. Daarom zal ik slechts één voorbeeld geven. Als je de roomsen vraagt hoe ze aan hun wijwater komen, dan antwoorden ze meteen: ‘Van de apostelen.’ Alsof de geschiedboeken die uitvinding niet toeschrijven aan ik weet niet welke bisschop van Rome. Als hij...