Paulus en de scheppingsorde

Hoe duidelijk is de Bijbel eigenlijk over de vrouw in het ambt? Beroept Paulus zich echt op een scheppingsorde? Is zo'n scheppingsorde in Genesis 2 en 3 wel te vinden?

Losse flodders en losse schroeven

Hoe we met de besluiten van GKV-synode over de vrouw in het ambt uiteindelijk elke Bijbelse zekerheid kwijtraken.
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Praalgraf van Engelbrecht II van Nassau

Een bezoek aan de Grote Kerk van Breda stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Breda is een echte Nassau-stad. Vlakbij de Grote Kerk...

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

4.19.12 – Onterecht beroep op de oude kerk

Maar als mijn tegenstanders zien dat Gods Woord hen in de steek laat en ze zonder plausibele argumenten zitten, gebruiken ze hun gewone voorwendsel: dat dit al een heel oude praktijk is, die bevestigd wordt door de eenstemmig opvatting van vele eeuwen. Maar zelfs als dit waar zou zijn, bereiken...

4.19.11 – Domme argumenten

Wat onbeduidend, dom en dwaas is het tweede argument: dat ze hun vormsel meer waard noemen dan Gods doop, omdat bij het vormsel het voorhoofd met olie bevochtigd wordt en bij de doop de schedel. Alsof de doop niet met water, maar met olie bediend werd! Maar ik roep...

4.19.10 – Het vormsel heeft niet meer waarde dan de doop

Ten slotte stellen mijn tegenstanders vast dat deze heilige zalving meer in ere gehouden moet worden dan de doop. Want ze wordt speciaal bediend via de handen van de hoogste priesters, terwijl de doop gewoon door alle priesters wordt uitgedeeld.1 Wat kun je hier anders zeggen dan dat ze compleet...
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen. Hier een vertaling in modern Nederlands door Gerrit Veldman.