Dankbaarheid – dus nu moeten wij iets terug doen?

Volgens de Heidelbergse Catechismus moeten wij uit dankbaarheid goede werken doen. Om God terug te betalen voor wat Hij voor ons gedaan heeft? Of is dankbaarheid iets anders?

3 functies van Gods wet

Gods wet heeft drie verschillende functies. De wet houdt ongelovigen in toom, drijft gelovigen en ongelovigen uit ellende naar Christus en spoort gelovigen aan op weg naar volmaaktheid.

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.7.19 – Het oppergezag van de paus

Maar zelfs al zouden we tegenwoordig de paus van Rome het hoge en uitgebreide gezag toestaan dat die stoel in die tussenperiode – de tijd van Leo I en Gregorius de Grote – gehad heeft, wat heeft dat te maken met het pausdom van nu? Ik heb het nog...

4.7.18 – De klacht van Bernardus van Clairveaux

Sinds die tijd zijn de dingen overal elke dag slechter geworden. En zodoende is ook de tirannie van de stoel van Rome steeds weer bevestigd en gegroeid. Dat kwam voor een deel door de onwetendheid van de bisschoppen en voor een deel door hun laksheid. Want toen één alles...