Geloof

Laat je in discussies weten dat je de evolutietheorie niet als bewezen feit wilt accepteren? Dan wordt als vanzelf aangenomen dat je dus een creationist bent. Maar wat als niet de wetenschap het laatste woord heeft, maar de bijbel?

Een afbeelding van een vrouw met appel. Op zich niets mis mee. Maar er zit een impliciete boodschap in. Zoals in elke vorm van communicatie.

Mens & maatschappij

Vluchtelingen. Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Moet ik daar nog iets aan toevoegen? Ik denk het niet. Toch doe ik het. Omdat het ook mij teveel raakt om te zwijgen. En omdat ik stelling wil nemen in de soms felle discussies die her en der gevoerd worden.

Geschiedenis

Willem de Clercq groeide op in een verlicht doopsgezind milieu. Niets wees erop dat hij een van de voormannen zou worden van het Réveil. Eerst was er een radicale bekering nodig.

Wat heeft de dichter Isaäc da Costa te maken met het genre van de streekroman? Ik denk niet dat veel mensen deze link kunnen...

Als stamboomonderzoeker wil je natuurlijk graag meer dan alleen een verzameling namen en data. Je wilt ook graag weten wie de mensen waren achter...