Was Junia een vrouwelijke apostel?

Het apostelschap van Junia wordt vaak gebruikt als argument voor vrouwen in het ambt. Ook door de synode van de GKV. Maar was zij wel een vrouw? En was zij wel apostel?

Geen vrouwen in het ambt – discriminatie?

Voorstanders van vrouwen in het ambt maken soms een hard verwijt: zolang we als kerken geen vrouwen toelaten tot de ambten, maken we ons schuldig aan het onderdrukken van vrouwen. Is dat verwijt terecht?

Terug naar de Middeleeuwen

Terug naar het verleden kan helaas niet. Al jong was dat een grote frustratie voor mij. Want het verleden is toch veel interessanter dan...

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

4.16.8 – De Schrift noemt de kinderdoop niet expliciet

Nu is er vast niemand meer die niet ziet dat de kinderdoop echt niet door mensen bedacht is. Want hij wordt ondersteund door zo’n grote goedkeuring van de Schrift. Sommigen werpen tegen dat je nergens vindt dat ook maar één klein kind door de handen van de apostelen gedoopt...

4.16.7 – Jezus liet de kinderen bij zich komen

Daarom omhelst de Heer Jezus vriendelijk de kinderen die bij Hem gebracht worden, om een bewijs te geven waaruit de wereld kan begrijpen dat Hij juist gekomen is om de barmhartigheid van de Vader uit te breiden in plaats van in te perken. Hij berispt zijn leerlingen die de...