3 functies van Gods wet

Gods wet heeft drie verschillende functies. De wet houdt ongelovigen in toom, drijft gelovigen en ongelovigen uit ellende naar Christus en spoort gelovigen aan op weg naar volmaaktheid.

7 basisprincipes voor gereformeerde hermeneutiek

Het woord 'hermeneutiek' is een beladen woord geworden. Allerlei Bijbelse opvattingen zijn aan het schuiven geraakt als gevolg van de zogenaamde 'nieuwe hermeneutiek'. Maar er is ook een 'oude hermeneutiek'. Hoe leggen gereformeerden al eeuwenlang de Bijbel uit?

Jan Harm Veldman en de slag om de Grebbeberg in 1940

In de Meidagen van 1940 vocht een verre achterneef van mij, Jan Harm Veldman, bij de Grebbeberg. Vijftig jaar later schreef hij zijn herinneringen op.

Adres aan al mijn hervormde geloofsgenoten

In 1827 richtte de Haagse predikant Dirk Molenaar zich in een kritisch geschrift tot alle leden van de hervormde kerk. Hier een hertaling van dit 'Adres', dat nog verrassend actueel is.

4.7.4 – Gregorius de Grote wilde geen ‘universele bisschop’ genoemd worden

Pas in de tijd van Gregorius de Grote ontstond er discussie over de titel ‘universele bisschop’. De aanleiding daarvoor vormde de eerzucht van Johannes, bisschop van Constantinopel. Hij wilde zichzelf universele bisschop maken, iets dat nog nooit iemand geprobeerd had. In die discussie voert Gregorius niet aan dat hem...

4.7.3 – De bisschop van Rome werd door andere bisschoppen als collega behandeld

Wat betreft de aanduiding ‘primaat’ en andere hoogmoedige aanduidingen waar de paus nu zo wonderlijk prat op gaat: het is niet moeilijk te beoordelen wanneer en hoe die binnengeslopen zijn. Cyprianus noemt vaak Cornelius. Maar hij noemt hem niet anders dan ‘broeder’, ‘collega-bisschop’ of ‘collega’. En als hij schrijft aan...